You are here
10/03/2016

Česká republika – GE Money Bank, program „GE Pro zdraví“

Případové studie
74896-0.jpg

Společnost General Electric (GE) Money Bank, a. s. zahájila v souladu s globální strategií skupiny GE v oblasti kultury zdraví program s názvem „GE Pro zdraví“ v březnu 2010. „GE Pro zdraví“ (Health Ahead) je certifikační standard GE, který posuzuje pracoviště podle specifických měřítek pro zdravé pracoviště nad rámec požadovaných opatření v oblasti BOZP. Program funguje po celý rok během pracovní doby a je určený pro všechny zaměstnance bez rozdílu věku. Zaměstnancům jsou poskytovány workshopy, přednášky a lékařské prohlídky i specifická opatření pro návrat do práce po absenci z důvodu nemoci. Certifikaci GE Pro zdraví obdržely dvě pobočky na základě počtu bodů, které získaly jak za opatření předem stanovená podnikovými pokyny, tak za místní iniciativy. Interní hodnocení 48 opatření v prvních dvou letech ukázalo zvýšení informovanosti o zdravém životním stylu, zvýšení úrovně fyzické aktivity a snížení stresu. Faktory úspěchu zahrnovaly jasné podnikové pokyny, konzistentní komunikaci se zaměstnanci a sdílení osvědčených postupů mezi pobočkami. Konzistentnost je zajištěna prostřednictvím pravidelných certifikačních posouzení. Tento program lze okamžitě uplatnit jinde, jelikož je možné jej uzpůsobit podle struktury společnosti.

  • Stáhnout PDF (3.6MB) v: