You are here
researchers2-1920x589px.jpg

Výzkumní pracovníci

Jak mohou pracovníci, zaměstnavatelé a jejich zástupci, tvůrci politik a vlády v souvislosti se stárnutím evropské populace co nejlépe spolupracovat na tom, aby pracovníkům zajistili dlouhý a zdravý pracovní život? Jaké faktory podporují zdravý, produktivní pracovní život, a jaké mu naopak brání? Toto jsou jedny z nejdůležitějších otázek, před nimiž dnes stojí výzkumní pracovníci BOZP, zejména pokud vezmeme v úvahu, že se ukázalo, že za správných okolností je práce pro zdraví příznivá.

Hlavním zdrojem nového výzkumu v této oblasti je evropský pilotní projekt s názvem „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“. Odkazy na zprávy z toho projektu jsou uvedeny níže, stejně jako mnoho nejaktuálnějších publikací agentury EU-OSHA.

> Staňte se autorem OSHwiki

Doporučené zdroje pro vás

Publikace

Agentura EU-OSHA zveřejňuje širokou škálu výsledků výzkumu, které jsou zdarma ke stažení. Příkladem je níže uvedená zpráva, která zkoumá klíčovou otázku související se stárnoucí pracovní silou v Evropě.

Bezpečnější a zdravější práce v každém věku – zprávy o stavu v jednotlivých zemích

Zprávy o stavu v jednotlivých zemích zkoumají politiky, strategie a programy členských států a zemí ESVO, které se zabývají problematikou stárnoucí pracovní síly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a politické oblasti, které ovlivňují BOZP, včetně politik, strategií a programů týkajících se rehabilitace / návratu do práce. 


Zobrazit více informací

Naše široká škála publikací pokrývá všechna témata s cílem zajistit vám informace o nejnovějším vývoji v demografických změnách a zdravém stárnutí.

Projekt Evropského parlamentu: „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“

Prezentace soutěže ve 2–3 větách uzpůsobená potřebám zaměstnavatelů:

Projekt Evropského parlamentu: „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“

Celkovým cílem pilotního projektu Evropského parlamentu s názvem „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“ bylo pomoci ovlivnit vývoj politiky v této oblasti. Tento projekt byl zahájen v červnu 2013 a probíhal až do konce roku 2015. Výsledkem tohoto projektu byly zprávy o BOZP a starších pracovnících, o BOZP, genderových otázkách, starších pracovnících a rehabilitaci a dále pak analýza 32 zpráv z jednotlivých zemí a závěrečná zpráva z projektu.

> Navštivte stránku projektu na webových stránkách agentury EU-OSHA


Další relevantní zdroje

Agentura EU-OSHA shromáždila širokou škálu případových studií a nástrojů a ukázala některé postupy, které byly v praxi použity k řešení problémů týkajících se stárnoucí pracovní síly v Evropě.