You are here

Publikace

Pokud máte zájem o více informací o určitém tématu, najdete je zde. K dispozici vám je řada zdrojů, včetně široké škály publikací jdoucí od rychlých přehledů po podrobné studie. Máte možnost si prohlížet publikace zahrnující zprávy z pilotního projektu Evropského parlamentu „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“ až po nejnovější studie o konkrétních odvětvích, skupinách pracovníků nebo rizicích a informační listy se souhrnem klíčových témat. 

15/10/2007
cover_image.jpeg

Musculoskeletal disorders (MSDs) are the most common work-related health problem in Europe. Tackling MSDs means taking action in the workplace. First, there are preventative steps that have to be taken. But for workers who already have MSDs, the challenge is to maintain their employability, keep...Zobrazit více informací

PDF Zprávy Stáhnout v
06/09/2007
45578-0.jpg

Muskuloskeletální poruchy (MSD) představují v Evropě nejčastější zdravotní potíže spojené s prací. Boj s muskuloskeletálními poruchami vyžaduje provádění opatření na pracovišti. Zaprvé je třeba přijmout preventivní kroky. V případě pracovníků, kteří již muskuloskeletálními poruchami trpí, je...Zobrazit více informací

PDF Informační listy Stáhnout v
17/04/2012
43397-0.jpg

Bezpečná a zdravá pracoviště pomáhají podnikům a organizacím k úspěchu a prosperitě a přinášejí prospěch také širší společnosti. Tento průvodce poskytuje vedení podniků praktické informace o tom, jak lze BOZP zlepšovat prostřednictvím účinného vůdcovství, zapojení zaměstnanců a průběžného...Zobrazit více informací

PDF Zprávy Stáhnout v
17/04/2012
43337-0.jpg

Zaměstnanci svou práci často důkladně znají a vědí, jak ji mohou vykonávat bezpečněji. Tento průvodce ukazuje, jak mohou pracovníci tyto znalosti využít k aktivní spolupráci s manažery při zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Objasňuje příslušné role, odpovědnost a...Zobrazit více informací

PDF Zprávy Stáhnout v

Dostupné publikace

03/11/2016
77708-0.jpg

Tento informační list poskytuje stručné shrnutí zprávy, která představuje hlavní zjištění tříletého pilotního projektu iniciovaného Evropským parlamentem a řízeného agenturou EU-OSHA o problémech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci způsobovaných stárnoucí pracovní silou.

...Zobrazit více informací

PDF Info sheets Stáhnout v
11/10/2016
77740-0.jpg

Tato zpráva uvádí přehled přístupů v oblasti rehabilitace a návratu do práce z celé Evropy v kontextu stárnoucí pracovní síly. Analyzuje faktory, které ovlivňují to, zda se v jednotlivých zemích systémy rehabilitace a návratu do práce vyvíjejí a provádějí, přičemž určuje konkrétní faktory...Zobrazit více informací

PDF Info sheets Stáhnout v
11/10/2016
77774-0.jpg

V tomto dokumentu najdete stručné shrnutí zprávy o analýze provedené agenturou EU-OSHA v oblasti politik a opatření na úrovni EU a členských států zaměřených na řešení problémů spojených se stárnutím obyvatelstva v Evropě. Poskytuje stručný přehled faktorů, které ovlivňují...Zobrazit více informací

PDF Info sheets Stáhnout v
05/10/2016
77819-0.jpg

Tento informační list vychází z přehledu a přináší hlavní závěry týkající se žen, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a udržitelné práce v kontextu stárnoucí pracovní síly.

Zdůrazňuje rozdíly mezi muži a ženami spojené s věkem (jak biologické, tak...Zobrazit více informací

PDF Info sheets Stáhnout v

Pages

Další relevantní publikace v Angličtině

08/09/2017
77811-0.jpg

The economic advantages of occupational safety and health have never been more apparent. New estimates from an international project show that work-related accidents and illnesses cost the EU at least EUR 476 billion every year. The cost of work-related cancers alone amounts to EUR 119.5 billion...Zobrazit více informací

PDF Diskusní dokumenty Stáhnout v
29/06/2017
77548-0.jpg

Tato zpráva zohledňuje nejrůznější problémy související se stárnoucí pracovní silou a bere v úvahu jejich inovativní řešení. Zprávu koordinovala agentura EU-OSHA a vznikla ve spolupráci se střediskem Cedefop, institutem EIGE a nadací Eurofound, přičemž každá agentura EU se...Zobrazit více informací

PDF Zprávy Stáhnout v
07/11/2016
76185-0.jpg

Toto shrnutí vychází ze zprávy, která představuje hlavní zjištění tříletého pilotního projektu iniciovaného Evropským parlamentem a řízeného agenturou EU-OSHA o problémech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci způsobovaných stárnoucí pracovní silou.

Zjištění vycházejí z ...Zobrazit více informací

PDF Zprávy Stáhnout v

Pages