You are here

Tiskové středisko

Vše, co potřebujete k podávání zpráv o kampani Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku, najdete zde.

K dispozici jsou nejnovější tiskové zprávy a můžete si rovněž stáhnout komplexní balíček základních informací pro novináře. Pokud máte nějaký dotaz nebo návrh, najdete zde i kontaktní údaje mediálního týmu organizace EU-OSHA.

Staňte se mediálním partnerem

Chtěli byste s námi spolupracovat a šířit poselství kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku?

Kontaktní osoby pro tisk

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Materiály pro novináře

Pokud informujete o kampani Zdravé pracoviště na období 2016–2017, stáhněte si materiály pro novináře, které obsahují tiskové zprávy, fotografie, kalendář akcí a veškerá důležitá fakta a čísla.
21/11/2017

Přední odborníci na BOZP se dnes sešli ve španělském Bilbau na summitu kampaně Zdravé pracoviště pořádaném Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Summit je zakončením velmi úspěšné kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku zaměřené na podporu udržitelného pracovního života v souvislosti se stárnoucí pracovní silou v Evropě.

Více než 350 delegátů, včetně politických činitelů s rozhodovací pravomocí, sociálních partnerů, partnerů kampaně, zástupců Evropské komise, odborníků na BOZP a dalších klíčových zúčastněných subjektů, hodnotí úspěchy dvouleté kampaně a získané zkušenosti a vzájemně si sdělují osvědčené postupy pro udržitelnou práci. Účastníci rovněž oslavují...Zobrazit více informací
06/11/2017

Cenu za nejlepší film s pracovní tématikou získávají Lewis Wilcox za film „Before the Bridge“ (USA) a Tuna Kaptan za film „Turtle Shells“ (Německo). Ceny předala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) na 60. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku (DOK Leipzig).

Vítězný film „Before the Bridge“ (režie Lewis Wilcox) zlepšuje informovanost o tom, jak automatizace ovlivní budoucnost lidstva. Porota film komentovala slovy: „Rychlé technologické a společenské změny ve světě ovlivňují nás všechny a naši vizi budoucnosti práce.“ Druhý vítěz, film s názvem „Turtle Shells“ (režie Tuna Kaptan) zkoumá souvislosti...Zobrazit více informací
23/10/2017

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) dnes zahajuje Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který bude trvat do 27. října a umožní podnikům, odborníkům na BOZP a zaměstnancům setkávat se a vyměňovat si osvědčené postupy v oblasti udržitelné práce a zdravého stárnutí v rámci kampaně „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“.

Podpora bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti pro všechny bez rozdílu věku je stěžejní pro udržení pracovní síly v Evropě. V současné době pracovníci odcházejí z trhu práce v průměru v 61 letech, tedy mnohem dříve, než je oficiální věková hranice pro odchod do důchodu (65 let) v mnoha členských státech EU. [1] „V první polovině roku Evropská...Zobrazit více informací
26/04/2017

V rámci příprav na Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který připadá na 28. dubna, se v maltské Vallettě koná slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště. Na vyhlášení výsledků soutěže, již pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), budou představena úspěšná opatření evropských organizací zaměřená na vytvoření bezpečnějších a zdravějších – a tedy i produktivnějších – pracovišť pro všechny bez rozdílu věku.

Malta jako země aktuálně předsedající Radě EU pořádá dne 26. dubna 2017 slavnostní předávání cen soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště při příležitosti tripartitní konference věnované bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) pod názvem „ Ochrana zranitelných skupin “. Cílem soutěže, která je klíčovým prvkem kampaně...Zobrazit více informací
20/01/2017

Projekt „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“ zkoumá demografické trendy, problémy a stávající strategie a politiky v souvislosti s problematikou bezpečného a zdravého stárnutí při práci. Závěry tohoto projektu jsou nyní k dispozici on-line. Můžete se s nimi snadno obeznámit pomocí uživatelsky přívětivého, interaktivního nástroje pro vizualizaci dat.

 

Očekává se, že v roce 2040 budou osoby starší 65 let představovat téměř 27 % obyvatel EU (Eurostat 2014). To má vážné dopady pro pracovníky, zaměstnavatele a společnost jako takovou. Cílem tříletého projektu, který na žádost Evropského parlamentu uskutečnila Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), bylo prozkoumat...Zobrazit více informací
11/11/2016

Film Být učitelem (Zwischen den Stühlen) režiséra Jakoba Schmidta z Německa získal letošní filmovou cenu v rámci kampaně Zdravé pracoviště. Cenu podporovanou Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) získává nejlepší film na téma související s prací na mezinárodním festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku (DOK Leipzig). Film upozorňuje na náročné pracovní podmínky mladých učitelů. 

 

Být učitelem (To Be a Teacher) vypráví emocionální příběh tří mladých učitelů během prvních let ve škole, v období, kterému se v Německu říká „Referendariat“. Ti si začínají uvědomovat, že je studium vůbec nepřipravilo na to, co práce v jedné ze společensky nejodpovědnějších a nejdůležitějších profesí skutečně obnáší. Ojedinělý a pronikavý pohled...Zobrazit více informací
24/10/2016

Dnes začíná Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2016 (24.–28. října), klíčová součást kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku. Prostřednictvím stovky akcí, které se tento týden uskuteční po celé Evropě, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a její síť partnerů zdůrazňuje význam zajištění bezpečných a zdravých podmínek po celý pracovní život.

Očekává se, že do roku 2030 budou pracovníci starší 55 let v mnoha zemích EU tvořit 30 či více procent celkové pracovní síly. S tím vyvstávají problémy zaměstnancům, zaměstnavatelům i podnikům. V souvislosti se stárnoucí populací a demografickým poklesem je důležité vytvářet bezpečné a zdravé podmínky pro všechny pracovníky po celý pracovní život...Zobrazit více informací
21/06/2016

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) potvrdila první vlnu oficiálních a mediálních partnerů kampaně, kteří se připojí k celoevropské kampani na období 2016–2017 s názvem Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku. Síť oficiálních partnerů kampaně tvoří evropské a mezinárodní firmy a organizace zastupující řadu různých odvětví, včetně federací zaměstnavatelů a zaměstnanců, technologických platforem, nevládních a nadnárodních organizací. Připojili se též mediální partneři kampaně, aby pomohli zvyšovat informovanost prostřednictvím svých publikací a internetu.

Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku se zaměřuje na udržitelný pracovní život v souvislosti se stárnutím pracovní síly v Evropě. Hlavním poselstvím je prevence po celý pracovní život, přičemž základem prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání je provádění hodnocení rizik, dále rehabilitace, návrat do práce a celoživotní...Zobrazit více informací
15/04/2016

V Bruselu dnes Evropská komise a Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s nizozemským předsednictvím v Radě EU zahájila dvouletou celoevropskou kampaň s názvemZdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny. Kampaň, která je největší svého druhu na světě, se zaměřuje na otázky udržitelné práce a zdraví a bezpečnosti na pracovišti a je připomínkou toho, že problémům starších pracovníků se za nějaký čas nevyhnou ani dnešní mladí.

Kampaň je určena především evropským podnikům (ze soukromého i veřejného sektoru) a upozorňuje na nutnost podporovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí hned od začátku profesní dráhy pracovníků. Tak podniky zajistí ochranu jejich zdraví až do dosažení důchodového věku i po samotném odchodu do důchodu a zároveň zajistí produktivitu práce...Zobrazit více informací