You are here
OSHprofessionals-1920x589px.jpg

Odborníci na BOZP

V souvislosti se stárnoucí pracovní silou je stále důležitější, aby zaměstnanci a zaměstnavatelé společně podporovali udržitelnou práci pro všechny. Spravedlivé, bezpečné a zdravé pracovní podmínky od začátku pracovního života až po jeho skončení jsou nutné k tomu, aby se zajistilo zdravé stárnutí a odchod do důchodu v dobrém zdravotním stavu.

Kampaň Zdravé pracoviště nabízí řadu nástrojů a zdrojů, které se týkají zdravého stárnutí na pracovišti a které můžete využít k lepší výměně informací o správné praxi a zdůraznění stávajících úspěšných případů.

Doporučené zdroje pro vás

Případové studie

Vybrali jsme takové případové studie, které jasně dokládají, že pro zaměstnance i zaměstnavatele je výhodné řídit pečlivě rizika a podporovat udržitelnou práci během celého života, jak ukazuje následující příklad.

14. února 2014

Řízení zohledňující věkovou strukturu ve společnosti Saarioinen Ltd

Jakožto výrobce a distributor zaznamenala společnost Saarioinen nárůst delších absencí z důvodu nemoci a dřívějších odchodů ze zaměstnání v důsledku muskuloskeletálních poruch. Aby společnost vyřešila tento problém a snížila související náklady, zavedla program řízení zohledňujícího věkovou strukturu.

Zobrazit více informací

Naše různé případové studie vám mohou pomoci s provedením změn. Najdete mezi nimi příklady ze všech odvětví a podniků všech velikostí.

Publikace

Naše publikace, jejichž škála jde od hloubkových studií aktuálního stavu až po praktické letáky, nabízejí veškeré informace potřebné pro vaši každodenní praxi a aktuální přehled. Toto je pouze příklad cenných zdrojů, které máme k dispozici.

Rehabilitace a návrat do práce: analýza systémů a programů v EU a členských státech

Zpráva zkoumá systémy pro rehabilitaci a návrat do práce zavedené ve 28 členských státech EU a zemích ESVO. Analyzuje, jaké faktory hrají úlohu při tvorbě a provádění systémů pro rehabilitaci / návrat do práce.


Zobrazit více informací

Naše široká škála publikací pokrývá všechna témata s cílem zajistit vám informace o nejnovějším vývoji v demografických změnách a zdravém stárnutí.

Praktické nástroje a podpora

K dispozici je mnoho jednoduchých nástrojů a příruček i pro ty nejmenší podniky, které v nich mohou najít praktická řešení pro řízení BOZP. Zde bychom rádi uvedli jeden konkrétní příklad.

Index práceschopnosti

Index práceschopnosti je ověřený nástroj k hodnocení práceschopnosti jednotlivých zaměstnanců. Tento index je založen na praktickém výzkumu týkajícím se zdravotní péče na pracovišti.

Zobrazit více informací

Shromáždili jsme řadu současných nástrojů k řízení BOZP. Mezi nimi určitě najdete takové, které vašim kolegům pomohou se správně rozhodnout.

Elektronický průvodce

Náš elektronický průvodce jasně a účelně předkládá veškeré otázky týkající se tématu kampaně a nabízí rady ohledně řízení rizik. Může vám pomoci zformulovat argumenty pro lepší přístup k řízení stárnoucí pracovní síly.

Další relevantní zdroje

Naše zdroje, včetně krátkého, zábavného filmu, jasné a nápadné infografiky a celé řady materiálů pro kampaň ve 25 jazycích, vám pomohou předat sdělení, že se zdravé stárnutí týká každého – zaměstnanců i zaměstnavatelů, mladých i pokročilejšího věku.