You are here
4A-1920x589px.jpg

Národní kontaktní místa

Síť národních kontaktních míst organizace EU-OSHA má pro kampaň Zdravé pracoviště zásadní význam. Kontaktní místa, kterými jsou obvykle přední organizace pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v dané zemi, jsou svými vládami pověřena, aby se stala oficiálním zástupcem organizace EU-OSHA. Kontaktní místa koordinují kampaň Zdravé pracoviště na vnitrostátní úrovni.

Kontaktní místa pořádají širokou škálu činností kampaně a také se obecněji rozhodujícím způsobem podílejí na provádění pracovních programů agentury. Iniciativy agentury EU-OSHA podporují prostřednictvím informací a zpětné vazby a využívají své sítě, aby do činnosti zapojily orgány státní správy a zástupce zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Pokud chcete kontaktovat své národní kontaktní místo, klikněte na tlačítko své země níže.

 

BE.gif
Belgie
BG.gif
Bulharsko
CZ.gif
Česká republika
DK.gif
Dánsko
FI.gif
Finsko
FR.gif
Francie
IE.gif
Irsko
IS.gif
Island
IT.gif
Itálie
CY.gif
Kypr
liechtenstein.png
Lichtenštejnsko
LT.gif
Litva
LV.gif
Lotyšsko
LU.gif
Lucembursko
HU.gif
Maďarsko
MT.gif
Malta
DE.gif
Německo
NL.gif
Nizozemsko
NO.gif
Norsko
PL.gif
Polsko
PT.gif
Portugalsko
AT.gif
Rakousko
RO.gif
Rumunsko
GR.gif
Řecko
SK.gif
Slovensko
SI.gif
Slovinsko
UK.gif
Spojené království
ES.gif
Španělsko
SE.gif
Švédsko