You are here
HRmanagers-1920x589px.jpg

Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů

Evropská populace, a tudíž i její pracovní síla, se proměňuje. Postupy v oblasti lidských zdrojů musí brát na tuto stárnoucí populaci ohled, pokud firmy chtějí plně realizovat svůj potenciál. Dobrá organizace a rozvržení pracoviště jsou prospěšné pro všechny zaměstnance – i pro podnikání.

Tím, že podpoří bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zajistí zdravá pracoviště dlouhý pracovní život pro své zaměstnance. Žádná organizace nechce zbytečně ztrácet zkušené a schopné pracovníky. Může být tedy nutné – a účinné – přizpůsobit práci funkčním schopnostem jednotlivých pracovníků. V souvislosti se stárnoucí pracovní silou navíc vzrůstá význam politik návratu do práce.

Doporučené zdroje pro vás

Elektronický průvodce

V našem přehledném a podrobném elektronickém průvodci najdete vysvětlení všech otázek a praktických tipů týkajících se řešení problematiky stárnoucí pracovní síly. Průvodce nabízí rady, jak nejlépe postupovat při zajišťování bezpečí a zdraví pracovníků, kteří tak budou schopni dlouhodobě plného výkonu.

Praktické nástroje a podpora

Existuje mnoho dalších praktických nástrojů a návodů, které pracovníkům v oblasti lidských zdrojů pomáhají účinně řešit otázky spojené se zdravým stárnutím při práci. Zde je jeden dobrý příklad.

Věkový profil (Leeftijsscan)

Mottem tohoto internetového nástroje je „měřit znamená vědět“. Sestavení věkového profilu umožňuje manažerům oddělení lidských zdrojů získat měřitelné údaje o současných a budoucích problémech spojených s věkem, před nimiž stojí jejich organizace (tj. současné věkové skupiny a jejich pravděpodobný vývoj).

Zobrazit více informací

Shromáždili jsme mnoho dalších nástrojů a příruček, které vám mohou pomoci správně se rozhodnout v otázkách, jako je podpora zdraví na pracovišti, politika návratu do práce a hodnocení rizik citlivého vůči rozmanitosti.

Případové studie

Shromáždili jsme případové studie z celé řady podniků, které zavedly iniciativy k řešení otázek spojených se zdravým stárnutím při práci. Jak vidíte na následujícím příkladu, přizpůsobení pracovních podmínek a aktualizace politik pro ně znamenaly skutečný přínos.

Program „Zdraví vpřed“ banky GE Money Bank

Program „Zdraví vpřed“, který byl zahájen v roce 2010, hodnotí míru zdraví pracoviště. Podle počtu dosažených bodů se určí, zda daná pobočka získá potřebné osvědčení. Program je zaměřen na pracovníky všech věkových kategorií a zahrnuje také semináře, diskuse a kontroly spojené se zdravím, stejně jako specifická opatření pro návrat do práce.

Zobrazit více informací

Naše případové studie se týkají velkých i malých podniků v mnoha odvětvích. Ukazují, že dobré vedení a účast pracovníků jsou klíčem k úspěchu takovéhoto úsilí.

Další relevantní zdroje

Pokud se chcete zapojit do kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku a oslovit své zaměstnance, máme k dispozici zdroje, které můžete využít. Tyto zdroje zahrnují krátký zábavný film, soubor nástrojů k vedení úspěšné kampaně a výběr připravených materiálů ke sdělení důležitých témat.