You are here

Jak se zapojit

Chcete nám pomoci se šířením poselství kampaně? Existuje mnoho způsobů, jak se zapojit do kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku, a to i prostřednictvím:

šíření a zveřejňování materiálů kampaně s cílem zvýšit informovanost,

organizování aktivit a akcí, jako jsou vzdělávací kurzy, konference a soutěže,

využívání a propagování dostupných praktických nástrojů pro řízení zohledňující věk zaměstnanců,

účasti v soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště, která oceňuje organizace různých velikostí a z různých odvětví za inovativní přispění k BOZP,

účasti na Evropských týdnech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pořádaných v letech 2016 a 2017, které jsou centrem aktivit v oblasti BOZP v Evropě,

tím, že se stanete oficiálním partnerem kampaně, pokud jste celoevropská nebo mezinárodní organizace,

tím, že se stanete národním partnerem kampaně, pokud působíte na vnitrostátní úrovni,

tím, že se stanete mediálním partnerem kampaně, pokud jste národní nebo evropský sdělovací prostředek,

sledováním našich aktivit na sociálních sítích. Naleznete nás na Facebooku, Twitteru, LinkedInu a dalších sítích.

Informace uzpůsobené přímo pro vás

Poskytujeme informace speciálně pro tyto skupiny, abychom každému umožnili zapojit se do kampaně takovým způsobem, který je pro něj smysluplný: