You are here
fachadadeusto1 (1).jpg

Summit kampaně Zdravé pracoviště 2017

Summit kampaně Zdravé pracoviště 2017 se koná ve dnech 21. a 22. listopadu 2017 v konferenčním centru Euskalduna ve španělském Bilbau.

Na této akci se setkají vedoucí evropští odborníci a tvůrci politik, aby projednali výsledky dvouleté kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku. V rámci plenárních i souběžných skupinových zasedání si účastníci vymění příklady správné praxe a prozkoumají budoucí strategie k zajištění udržitelného pracovního života v evropských podnicích.

Mezi témata workshopů patří: příklady správné praxe podporující udržitelná pracoviště; rehabilitace a návrat do práce; 20. narozeniny Napa – našeho všestranného partnera při podpoře BOZP; sdílení správné praxe v BOZP – nejlepších 10 let partnerství v kampaních agentury EU-OSHA.

V neposlední řadě představí agentura rovněž krátký přehled nadcházející kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019, která bude spuštěna v dubnu 2018 a bude zvyšovat povědomí o důležitosti prevence rizik souvisejících s nebezpečnými látkami.

Na tuto akci mají přístup zástupci tisku.

Účast na tomto summitu je možná pouze pro pozvané.

Program

Napo

Naši oficiální partneři kampaně