You are here
e guide_0.jpg

Elektronický průvodce kampaní Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Náš elektronický průvodce představuje praktický nástroj, který zaměstnavatelům a pracovníkům pomáhá řídit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v souvislosti se stárnoucí pracovní silou. Je interaktivní a uživatelsky přívětivý a jeho cílem je pomáhat podnikům všech velikostí vyhodnocovat a řešit rizika pro pracovníky a uspokojovat potřeby pracovníků všech věků.

Elektronický průvodce nabízí jednoduchá vysvětlení daných otázek spolu s praktickými příklady toho, jak řešit rizika spojená se stárnutím a jak dlouhodobě zajistit bezpečnost a dobrý zdravotní stav všech pracovníků, a dále poskytuje odkazy na další zdroje.

V současné době je tento elektronický průvodce pouze v angličtině, ale s postupem kampaně budou k dispozici další jazykové verze.


Přístup k elektronickému průvodci

 

Doporučené pro vás