You are here
3B-1920x589px.jpg

Ceny za správnou praxi

Účast v soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště je vynikající způsob, jak se do kampaně zapojit. Tato soutěž může být také skvělým zdrojem motivace v rámci úsilí o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

Ceny jsou uznáním za vynikající a inovativní přístup k otázkám spojeným se stárnoucí pracovní silou, silné zapojení managementu a participativní přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti. Jejich cílem je ukázat přínos přijetí postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které podporují udržitelný pracovní život. Vítězové soutěže budou vyhlášeni na slavnostním předávání cen soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště v roce 2017. Toto slavnostní vyhlášení je příležitostí k propagaci zdravé práce pro všechny věkové kategorie, sdílení příkladů správné praxe a k oslavě úspěchů všech účastníků.

Více informací

Doporučené pro vás