You are here
3C-1920x589px.jpg

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se koná každý rok v říjnu (v 43. kalendářním týdnu), je vrcholem každé kampaně Zdravé pracoviště. Během něj se konají stovky osvětových akcí v celé EU i za jejími hranicemi, které se těší nadstandardní pozornosti médií, což představuje ideální příležitost pro zapojení do kampaně.

Speciální filmové projekce, akce na sociálních médiích, konference, výstavy, soutěže a vzdělávací akce představují pouze některé z aktivit pořádaných na oslavu Evropského týdne. Pokud vás napadá nějaká osvětová činnost nebo chcete zahájit nějaký dlouhodobější projekt bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s kampaní Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku, pak by Evropský týden mohl být výbornou příležitostí, aby se vaší akci dostalo takové pozornosti, jakou si zaslouží.

Evropské týdny 2016 a 2017, které organizuje agentura EU-OSHA a její partneři, se soustředí na téma kampaně a dané činnosti se zaměří na zvyšování informovanosti o významu udržitelného pracovního života.

Další informace o tom, co se bude během Evropského týdne dít ve vaší blízkosti, poskytne vaše národní kontaktní místo – a to vám případně může pomoci také s uspořádáním akce.

Doporučené pro vás