You are here

Případové studie

Případové studie, které jsme zde shromáždili, ukazují některé z praktických způsobů, jimiž byly úspěšně řešeny problémy spojené se stárnoucí pracovní silou. Patří k nim program řízení zohledňující věkovou strukturu v místní správní organizaci ve Finsku, který využívá hodnocení výkonnosti, odbornou přípravu vedení a poskytování podnikové zdravotní péče s cílem snížit čerpání nemocenské a zvýšit věk odchodu do důchodu; zavedení zvedacího zařízení a změn organizace práce v pokrývačském mikropodniku v Německu s cílem udržet si starší pracovníky a program poskytující nové zařízení a lepší osvětlení a zlepšující organizaci práce v polském šicím závodu, který odstranil nehody, snížil nepřítomnost v práci a zvýšil přesnost.

26/04/2017
77917-0.jpg

Soutěž Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště pořádá agentura EU-OSHA jako součást kampaně „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“. Tato kampaň podporuje udržitelnou práci a zdravé stárnutí od počátku pracovního života a ceny jsou udělovány společnostem a organizacím...Zobrazit více informací

PDF Případové studie Stáhnout v
10/03/2016
74896-0.jpg

Společnost General Electric (GE) Money Bank, a. s. zahájila v souladu s globální strategií skupiny GE v oblasti kultury zdraví program s názvem „GE Pro zdraví“ v březnu 2010. „GE Pro zdraví“ (Health Ahead) je certifikační standard GE, který posuzuje pracoviště podle specifických měřítek pro...Zobrazit více informací

PDF Případové studie Stáhnout v
09/03/2016
74887-0.jpg

Uhelné doly Premogovnik Velenje usilují o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, a proto v roce 1998 zavedly program „Péče o zdravého zaměstnance“. Cílem programu je snížit počet absencí z důvodu nemoci a výskyt muskuloskeletálních poruch a je zaměřený na všechny zaměstnance, přednostně však...Zobrazit více informací

PDF Případové studie Stáhnout v
09/03/2016
74891-0.jpg

Společnost ISS Facility Services poskytuje služby v oblasti správy budov a nemovitostí. 1 834 z 29 835 zaměstnanců má nárok na výhody pro starší pracovníky. Práce je fyzicky a psychicky náročná, a proto byla na základě kolektivních smluv s odbory zavedena opatření zaměřená na zdraví starších...Zobrazit více informací

PDF Případové studie Stáhnout v
09/03/2016
74893-0.jpg

Společnost Northumbrian Water Group Limited (NWL) dodává a spravuje systémy odpadních vod. 30 % z celkového počtu zaměstnanců je starších 50 let. Absence z důvodu nemoci, konkrétně kvůli muskuloskeletálním poruchám a stresu, společnost ročně přijdou na 1 milion GBP. Cílem „Programu na podporu...Zobrazit více informací

PDF Případové studie Stáhnout v

Pages