You are here
4C-1920x589px.jpg

Mediální partneři kampaně

Naši mediální partneři s námi spolupracují na zvyšování povědomí o tématech kampaně pomocí různých kanálů pro reklamu a propagaci kampaně, které mají k dispozici. Tvoří exkluzivní skupinu novinářů a redaktorů z celé Evropy, kteří mají zájem o propagaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Partnerství je vyhrazeno sdělovacím prostředkům nebo publikacím, které jsou ochotny a schopny zapojit se do kampaně významnou měrou.

Staňte se mediálním partnerem kampaně

 

ABEO News
ActuEL-HSE
Aragon Valley
BEZPEČNÁ PRÁCA
Bezpieczenstwo Pracy. Nauka i Praktyka
CiberSal
Das Büro
eConnect
ERGONOMA JOURNAL
euroXpress
Face au Risque
Formacion de SEGURIDAD LABORAL
Foundation Center for Safety and Health at Work
Gesunde Arbeit
Health & Safety Times
HMS-magasinet/hmsmagasinet.no
IOSH Magazine
ISSA Mining Newsletter
MaintWorld magazine
NoAgeSharing.com
ppe.org
PrevenBlog
Prevention World
Proteger
PuntoSicuro
Quotidiano Sicurezza
Reputation Today
Revista Segurança
rhsaludable
Safety Focus
Safety Management
Segurança Comportamental (BEHAVIORAL SAFETY MAGAZINE)
Trinacria News