You are here
1E-1920x589px.jpg

Ekonomické důvody pro udržitelný pracovní život

Správné postupy při řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) mohou mít kromě ochrany pracovníků a plnění zákonných povinností další významné přínosy:

  • zdravou, produktivní a motivovanou pracovní sílu, která umožňuje, aby společnosti a další organizace zůstaly konkurenceschopné a inovativní,
  • cenné dovednosti a pracovní zkušenosti zachované v organizaci prostřednictvím předávání znalostí a většího množství talentovaných a kvalifikovaných pracovníků,
  • nižší míru čerpání nemocenské a nepřítomnosti v práci vedoucí ke snížení nákladů organizací spojených s pracovní neschopností a lepší produktivitou práce,
  • nižší míru fluktuace zaměstnanců,
  • pracovní prostředí, v němž zaměstnanci všech věkových kategorií mohou využít svůj potenciál,
  • větší pohodu v práci.

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti v souvislosti se stárnoucí pracovní silou zlepší nejen zdraví a každodenní životy jednotlivých pracovníků. Může zlepšit i produktivitu nákladovou efektivnost organizace

Doporučené pro vás