You are here

Staňte se partnerem kampaně

Představte svoji společnost

Získejte cennou publicitu pro svoji organizaci a zdůrazněte svůj smysl pro společenskou odpovědnost: vyhrazený oddíl webových stránek kampaně poskytne podrobné informace o činnostech, které podporujete, a uvede vaše logo, kontaktní údaje a odkaz na vaše webové stránky.

Novinky

Propagujte příslušné internetové tiskové zprávy nebo zprávy o činnosti prostřednictvím oddílu Novinky webových stránek kampaně a v elektronickém zpravodaji EU-OSHA, OSHmail, který má více než 70 000 odběratelů.

Vytváření sítí

Využijte příležitosti k výměně postupů správné praxe s podobně naladěnými mezinárodními organizacemi během srovnávací akce pro oficiální partnery kampaně nebo účastí ve zvláštní kategorii soutěže Ceny za správnou praxi vytvořené speciálně pro oficiální partnery kampaně.

Nebo sjeďte níže pro více informací.

peter damberg

Peter Damberg, první viceprezident, Toyota Material Handling Europe

 

„Předchozí iniciativy tohoto typu, kdy jsme spolupracovali s EU-OSHA, se ukázaly pro Toyotu jako velmi přínosné. Své zkušenosti můžeme dále rozšířit a sdílet s dalšími odborníky, ať už se jedná o členy EU-OSHA, zákazníky nebo dodavatele.“

 
Luca Visentini

Luca Visentini, generální tajemník Evropské konfederace odborových svazů (EKOS)

 

EKOS očekává, že kampaň zvýší povědomí o nutnosti zapojit pracovníky a bezpečnostní výbory, aby bylo možné zlepšit prevenci u všech pracovníků bez rozdílu věku a na všech pracovištích, a o nutnosti přijmout opatření na legislativní úrovni pro zlepšení pracovních podmínek a ve vzdělávacích a školicích systémech týkajících se BOZP v Evropě.

 

Nabídka stát se oficiálním partnerem kampaně je otevřená pro evropské a mezinárodní společnosti a organizace, které jsou připravené připojit se k síti předních veřejných a soukromých organizací, které inspirují a podporují ostatní organizace v tom, aby úspěšně řídily stárnoucí pracovní sílu.

Přečtěte si více o nabídce partnerství kampaně na období 2016–17.