You are here

Staňte se mediálním partnerem kampaně

Pověst

Podpořte mediální profil své společnosti v rámci rozsáhlé komunity BOZP. Získejte uznání své publikace jako jeden z oficiálních mediálních partnerů kampaně EU-OSHA a jako organizace podporující bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Vytváření sítí

Spojte se se sítěmi a zúčastněnými stranami EU-OSHA v Evropě i na celém světě, navažte kontakty s odborníky na BOZP a vyměňujte si zkušenosti s kolegy.

Viditelnost

Logo a popis vaší publikace budou umístěny v oddíle pro mediální partnery na těchto webových stránkách. Získáte rychlý přístup k tiskovým materiálům a vaše články budeme šířit prostřednictvím internetu a sociálních médií.

Naši mediální partneři s námi spolupracují na zvyšování povědomí o tématech kampaně pomocí různých kanálů pro reklamu a propagaci kampaně, které mají k dispozici. Našimi mediálními partnery je výjimečná skupina novinářů a redaktorů z celé Evropy, kteří mají zájem propagovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Partnerství je vyhrazeno sdělovacím prostředkům nebo publikacím, které jsou ochotny a schopny zapojit se do kampaně významnou měrou.

Více informací o výhodách mediálního partnerství a o tom, jak se stát mediálním partnerem, najdete v nabídce mediálního partnerství v rámci kampaně (pouze anglicky).

Staňte se mediálním partnerem kampaně

Nebo sjeďte níže pro více informací

David Mairal

David Mairal, Aragon Valley

 

„Mediální partnerství s agenturou mi poskytuje specializovaný obsah, jako jsou zprávy, články o výzkumu, infografika a nástroje, které podporují moji hlavní motivaci k blogování spočívající v získávání a sdílení vědomostí. Je to výhodné pro obě strany!“

 
Iris Cepero

Iris Cepero, časopis Safety Management

 

„Toto partnerství zviditelnilo náš časopis na evropské úrovni a přispělo k posílení našich činností spojených s vytvářením sítí. Nyní jsme tedy součástí skupiny evropských publikací, které jsou hrdé na to, že propagují lepší postupy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.“

 
James Twigg

James Twigg, PPE.org

 

„Jako mediální partner kampaně agentury EU-OSHA můžeme agentuře pomoci zajistit zdravější, bezpečnější a produktivnější pracoviště v Evropě. Jsme rovněž vděčni za publicitu a příležitosti ke spolupráci, které toto partnerství naší organizaci poskytuje.“

 

Doporučené pro vás