You are here

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku byla decentralizovaná kampaň, které se mohly zúčastnit jak organizace, tak jednotlivci na místní, vnitrostátní a evropské úrovni. Na vnitrostátní úrovni byla koordinována kontaktními místy agentury EU-OSHA ve více než 30 evropských zemích za podpory oficiálních partnerů kampaně – panevropských a nadnárodních organizací a mediálních partnerů kampaně.

V letech 2016 a 2017 vedla agentura EU-OSHA kampaň za zvyšování povědomí o významu udržitelného stárnutí pracovní síly. Řízení stárnoucí pracovní síly představuje velkou výzvu. Cílem kampaně bylo poskytnout jasné a užitečné pokyny ohledně opatření, která lze učinit na podporu udržitelné práce a zamezení předčasného odchodu z trhu práce. Hlavní cíle kampaně Zdravé pracoviště na období 2016–2017 byly:

  • propagovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí od počátku pracovního života,
  • předcházet zdravotním problémům po celou dobu pracovního života,
  • zprostředkovávat zaměstnavatelům a zaměstnancům možnosti řídit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souvislosti se stárnoucí pracovní silou a
  • podporovat výměnu informací a správné praxe.