You are here

Summit kampaně Zdravé pracoviště je završením řady úspěšných milníků kampaně, jejichž cílem bylo zvýšit povědomí o potřebě udržitelné práce. Těmito milníky byly např. dva Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jedna evropská soutěž „Správná praxe“ a dvě soutěže o filmové ceny v rámci kampaně Zdravé pracoviště. Během kampaně byla volně zpřístupněna řada zdrojů, které pomáhaly malým podnikům s řízením stárnutí na pracovišti, např. elektronický průvodce, praktické nástroje, filmy o Napovi a údaje z případových studií.