You are here

Ve více než 30 evropských zemích probíhají dvouleté kampaně Zdravé pracoviště, které jsou považovány za největší kampaně svého druhu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na světě. Jejich hlavním úkolem je upozornit na skutečnost, že účinné řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti je přínosné pro pracovníky, podniky i celou společnost.