You are here

Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku na období 2016–2017 zvyšuje povědomí o významu dobrého řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence rizik po celou dobu pracovního života a přizpůsobování práce schopnostem jednotlivce, bez ohledu na to, zda se zaměstnanec nachází na začátku své kariéry, nebo na jejím konci. Stejně jako u předchozích kampaní Zdravé pracoviště se o koordinaci na vnitrostátní úrovni starají kontaktní místa agentury EU-OSHA a podporují ji oficiální partneři kampaně a mediální partneři.

Kampaň bude zahájena dne 15. dubna 2016. Důležitými daty v kalendáři kampaně jsou Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (říjen 2016 a 2017) a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště (duben 2017). Kampaň zakončí summit kampaně Zdravé pracoviště (listopad 2017), na kterém se sejdou všichni, kteří do kampaně přispěli, s agenturou EU-OSHA, aby shrnuli úspěchy kampaně a získané poznatky.