You are here

Видеоклипове

Кампанията за здравословни работни места 2016—2017 година има за цел да насърчи балансиран трудов живот за всички работници и служители — от първото им участие на пазара на труда до пенсионирането им. Управление на рисковете за безопасността и здравето на работното място в контекста на застаряващото население на Европа предполага различни предизвикателства и възможности. За повече информация гледайте нашия видеоклип и го споделете, за да разпространите посланието.  

 

Напо е герой от анимационна поредица за повишаване на осведомеността относно безопасността и здравето на работното място. Тези филми са идеален начин за разпространяване на основните принципи на безопасност и здраве при работа (БЗР) по интересен и неформален начин. Характерно за всички филми от поредицата е, че не съдържат реч и така могат да бъдат разбрани от всеки.

Във филмите за Напо се разглеждат редица аспекти на БЗР в контекста на застаряването на работната сила, като се показва как един служител може да бъде засегнат и да реагира по отношение на тези аспекти. Във всички филми от поредицата Напо помага за идентифицирането на рисковете, предлага практични решения и дава предложения за усъвършенстване.