You are here

campaign toolkit_0.jpg

Започнете кампанията си

Присъединете се към нас и стартирайте собствена кампания за повишаване на осведомеността и за по-добро балансиране на трудовия живот на вашето работно място. Една добре проведена кампания ще благоприятства за по-безопасна, по-здравословна и по-справедлива работна среда с очевидни ползи за вашия бизнес или организация.

Ако обмисляте да стартирате своя собствена кампания, ние ще ви помогнем с полезен ресурс — нашия Набор от инструменти за кампанията. Той ще ви преведе през процеса стъпка по стъпка — от определянето на вашите цели и основно послание до планирането и изпълнението до измерването на резултатите. Има практически насоки за това, как да извлечете максимална полза от своите ресурси и да се възползвате от възможностите. Разделът за инструментите и примерите съдържа изчерпателен списък с инструменти и примери от практиката за това, как те може да се използват в кампанията — от простички похвати като добавяне на съобщение към подписа в електронните ви съобщения до максималното оползотворяване на социалните мрежи.

Препоръчани ресурси за вас