You are here

4A-1920x589px.jpg

Национални фокусни точки

Мрежата от национални фокусни точки на EU-OSHA е от жизненоважно значение за кампанията за здравословни работни места. Фокусните точки, които обикновено са водещите организации в областта на безопасността и здравето в дадена държава, се определят от съответното правителство за официални представители в EU-OSHA. Те координират кампанията за здравословни работни места на национално равнище.

Фокусните точки организират широк кръг от дейности по кампанията и имат също огромен принос за работните програми на Агенцията като цяло. Те подкрепят инициативите на EU-OSHA с информация и отзиви и използват своите мрежи, за да получат подкрепата на правителствата и на представителите на работниците и работодателите.

Ако искате да се свържете с националната си фокусна точка, кликнете върху бутона за вашата държава по-долу.

 

AT.gif
Австрия
BE.gif
Белгия
BG.gif
България
DE.gif
Германия
GR.gif
Гърция
DK.gif
Дания
IE.gif
Ирландия
IS.gif
Исландия
ES.gif
Испания
IT.gif
Италия
CY.gif
Кипър
LV.gif
Латвия
LT.gif
Литва
liechtenstein.png
Лихтенщайн
LU.gif
Люксембург
MT.gif
Малта
NL.gif
Нидерландия
NO.gif
Норвегия
UK.gif
Обединено кралство
PL.gif
Полша
PT.gif
Португалия
RO.gif
Румъния
SK.gif
Словакия
SI.gif
Словения
HU.gif
Унгария
FI.gif
Финландия
FR.gif
Франция
CZ.gif
Чешка република
SE.gif
Швеция