You are here

Как да се включите

Искате ли да ни помогнете да предадем посланието на кампанията? Можете да се включите в кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ по различни начини, включително като:

разпространявате и публикувате материали за кампанията в помощ на повишаването на осведомеността;

организирате дейности и събития, като учебни курсове, конференции и конкурси;

използвате и популяризирате наличните практически инструменти за управление на възрастта;

участвате в конкурса Награди за добри практики в рамките на кампанията „Здравословни работни места“, в който организации с различни размери и от различни сектори получават признание за иновативен принос към безопасността и здравето при работа (БЗР);

участвате в Европейските седмици за безопасност и здраве при работа през 2016 г. и 2017 г. — средището на дейността за БЗР в Европа;

станете официален партньор на кампанията, ако сте общоевропейска или международна организация;

станете национален партньор на кампанията, ако работите на национално равнище;

станете медиен партньор на кампанията, ако сте национална или европейска медия;

получавате актуална информация чрез нашите дейности в социалните мрежи. Потърсете ни във Facebook, Twitter, LinkedIn и други.

Информация, пригодена за вашите нужди

За да дадем възможност на всички да се включат в кампанията по подходящ за тях начин, ние предоставяме информация по-конкретно за следните групи: