You are here

fachadadeusto1 (1).jpg

Среща на високо равнище в рамките на кампанията „Здравословни работни места“, 2017 г.

Срещата на високо равнище в рамките на кампанията „Здравословни работни места“, 2017 г., ще се проведе на 21 и 22 ноември 2017 г. в конферентния център „Еускалдуна“ в Билбао, Испания.

В събитието ще участват водещи европейски експерти и лица, отговарящи за вземането на решения с цел обсъждане на резултатите от двугодишната кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“. В рамките на пленарни заседания и паралелно — в заседания в по-малък формат, участниците ще обменят добри практики и ще проучат възможностите за бъдещи стратегии за осигуряването на балансиран трудов живот в европейските предприятия.

Темите на работния форум включват: „добри практики за насърчаване на устойчиви работни места“; „рехабилитация и връщане на работа“; „20 години от съществуването на Напо — нашия универсален партньор за насърчаването на БЗР; и „обмен на добри практики в областта на БЗР — най-доброто от 10-те години партньорство в рамките на кампанията на EU-OSHA“.

И накрая, Агенцията ще направи също така кратък преглед на предстоящата кампания „Здравословни работни места“, 2018—2019 г., която ще бъде стартирана през април 2018 г. и ще повиши осведомеността за значението на предотвратяването на рисковете, свързани с използването на опасни вещества.

Проявата е открита за журналисти.

Участието е само с покани.

Програма

Напо

Нашите официални партньори на кампанията.