You are here

e guide_0.jpg

Електронно ръководство „Здравословни работни места за всички възрасти“

Нашето електронно ръководство е практически инструмент, който помага на работодателите и работниците да управляват безопасността и здравето при работа (БЗР) в контекста на застаряваща работна сила. То е интерактивно и лесно за използване и има за цел да помага на различни по размер предприятия да оценяват рисковете за работниците и служителите и да се справят с тях, както и да отговарят на потребностите на работниците и служителите от всички възрасти.

Електронното ръководство предлага прости обяснения на въпросите, придружени с примери от практиката за това, как да се справяме с рисковете, свързани със застаряването, и как да гарантираме безопасността и здравето на всички работници и служители в дългосрочен план, както и връзки към допълнителни ресурси.

Към момента електронното ръководство е на английски език, но в хода на кампанията ще бъдат осигурени версии на други национални езици.


Достъп до Електронното ръководство

 

Препоръчани ресурси за вас