You are here

3B-1920x589px.jpg

Награди за добри практики

Участието в конкурса Награди за добри практики в рамките на кампанията „Здравословни работни места“ е отличен начин да участвате в кампанията. Конкурсът може да послужи като чудесен източник на мотивация при работата за подобряване на безопасността и здравето на работното място.

Наградата отличава изключителни и иновативни подходи към въпросите, свързани със застаряващата работна сила, силна ангажираност на ръководството и приобщаващ подход към безопасността и здравето на работното място. Целта ѝ е да демонстрира ползите от възприемането на практики за безопасност и здраве при работа (БЗР), които насърчават балансиран трудов живот. Победителите ще бъдат обявени на Церемонията по връчване на наградите за добри практики „Здравословни работни места“ през 2017 г. Церемонията е възможност за насърчаване на здравословни условия на труд за всички възрасти и обмен на добри практики и за отбелязване на постиженията на всички участници.

Допълнителна информация

Препоръчани ресурси за вас