You are here

Заявете удостоверение за участие в кампанията „Здравословни работни места“

certficate of paricipation 150 x150.jpg

Подкрепете кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ 2016—2017 г., като организирате събития или дейности или проведете своя собствена кампания. Участието в Европейските седмици за безопасност и здраве при работа ( 24–28 октомври 2016 г. и 23–27 октомври 2017 г.) е идеален начин да се включите. Като признание за вашия принос към успеха на кампанията, ще получите сертификат за участие.

Кампанията 2016—2017 г. има за цел да повиши осведомеността относно управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР) в контекста на застаряването на работната сила и да насърчи работодателите, ръководителите по човешки ресурси, работниците и служителите и техните представители да работят заедно. Поощряваме всички да участват — всеки принос е от значение. За идеи как да участвате разгледайте останалите раздели Участвайте на нашия уебсайт.

Попълнете формуляра и изтеглете сертификата си.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Въведете символите, показани на изображението.

Ние ще издадем персонализиран цифров сертификат за криптиране на електронни съобщения въз основа на предоставената от вас информация на езика, на който сте попълнили заявлението за кандидатстване.

Имайте предвид, че Агенцията може да се свърже с вас с молба да ѝ предоставите по-подробна информация относно дейностите в кампанията си.