You are here

3C-1920x589px.jpg

Европейска седмица за безопасност и здраве при работа

Провеждана всяка година през октомври (календарна седмица 43), Европейската седмица за безопасност и здраве при работа е връхната точка на всяка кампания за здравословни работни места. Със стотиците събития за повишаване на осведомеността, провеждани в целия ЕС и извън него, и с допълнителните стимули за отразяване в медиите, това е идеална възможност да се включите в кампанията.

Специални прожекции на филми, събития в социалните мрежи, конференции, изложби, състезания и обучения са само част от дейностите, организирани за отбелязване на Европейската седмица. Ако имате идея за дейност за повишаване на осведомеността или искате да стартирате по-дългосрочен проект за безопасност и здраве, който да обвържете с кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“, Европейската седмица може да бъде идеалният момент да привлечете заслужено внимание за вашето събитие.

Организирани от EU-OSHA и нейните партньори, Европейските седмици през 2016 и 2017 г. ще имат за свой лайтмотив темата на кампанията, а дейностите ще бъдат съсредоточени върху повишаване на осведомеността относно важността на балансирания трудов живот.

За събитията, планирани близо до вас през Европейската седмица, може да научите повече от вашата национална фокусна точка, като тя евентуално би могла също да ви помогне да организирате събитие.

Препоръчани ресурси за вас