You are here

4D-1920x589px.jpg

Мрежа „Enterprise Europe“

Мрежата „Enterprise Europe“ (EEN) е ръководена от Комисията мрежа и основен инструмент на стратегията на ЕС за стимулиране на растежа и работните места. Като обединява близо 600 организации за подпомагане на бизнеса от 50 страни, EEN помага на малките фирми да се възползват от несравнимите възможности за бизнес на единния пазар на ЕС.

Кампанията за здравословни работни места представлява важна област на сътрудничество между Агенцията и EEN.

Научете повече за Мрежа „Enterprise Europe“.