You are here

Примери от практиката

Подбраните тук примери от практиката демонстрират някои от практическите начини, чрез които са преодолени успешно предизвикателствата, свързани със застаряването на работната сила. Те включват програма за управление на възрастта в организация на местното самоуправление във Финландия, която използва преглед на ефективността, обучение по мениджмънт и предоставяне на здравни услуги в областта на професионалното здравеопазване, за да намали отпуските по болест и увеличи възрастта за пенсиониране; въвеждане на подемни съоръжения и промени в организацията на работата в микропредприятие за покриви в Германия с цел задържане на по-възрастните работници и служители; и програма за осигуряване на ново оборудване и по-добро осветление и подобряване на организацията на работа в полско шивашко предприятие, която е довела до елиминиране на злополуките, намаляване на отсъствията и повишена точност.

26/04/2017
76881-0.jpg

Наградите за добри практики за здравословни работни места се организират от ЕU-OSHA като част от кампанията на Агенцията „Здравословни работни места за всички възрасти“. Кампанията насърчава балансиран труд и остаряване в добро здраве от самото начало на трудовия живот, като наградите имат за...Вижте още

PDF Проучвания на отделни случаи Изтегляне във
10/03/2016
74896-0.jpg

През март 2010 г. General Electric (GE) Money Bank a.s. стартира програмата „GE Pro zdraví“ в съответствие с глобалната си стратегия за здравна култура. „Health Ahead“ е стандарт на GE за сертифициране, който извършва оценка на работните места по специфични показатели за измерване на...Вижте още

PDF Проучвания на отделни случаи Изтегляне във
09/03/2016
74887-0.jpg

Мината за въглища Premogovnik Velenje пое ангажимент за безопасността и здравето на работниците, като през 1998 г. изготви програмата „Грижи за здравето на работниците“. Програмата си поставя за цел да намали отсъствията по болест и мускулно-скелетните смущения (МСС), като е насочена към...Вижте още

PDF Проучвания на отделни случаи Изтегляне във
09/03/2016
74891-0.jpg

ISS Facility Services предоставя услуги за управление на съоръжения и собственост. От общо 29 835 работници и служители, 1 834 имат право на обезщетения за възраст. Работата е свързана с физически и психически натоварвания, затова мерките, насочени към здравето на по-възрастните работници...Вижте още

PDF Проучвания на отделни случаи Изтегляне във
09/03/2016
74893-0.jpg

Northumbrian Water Group Limited (NWL) доставя и управлява канализационни системи. 30 % от персонала са на възраст над 50 години. - Разходите за отсъствия по болест поради мускулно-скелетни смущения и стрес възлизат на 1 милион GBP годишно. Програмата на NWL за подобряване на...Вижте още

PDF Проучвания на отделни случаи Изтегляне във

Pages