You are here

campaign toolkit_0.jpg

Набор от инструменти за кампанията

Наборът от инструменти за кампанията на EU-OSHA осигурява насоки за поетапно планиране и провеждане на ефективни рекламни кампании, независимо от размера на вашата организация.

Противно на общоприетото мнение, това не е сложно. Вие просто трябва да подберете точната „комбинация“, като включите подходящите послания, целеви аудитории и други фактори. Насоките не са фиксирани правила, а по-скоро комплекс от изпитани препоръки.

Наборът от инструменти се състои от два основни компонента:

  1. Как се провежда кампания: теоретичен/стратегически раздел, в който се разглеждат различните етапи, необходими за създаване на кампания.
  2. Инструменти и примери: втори раздел, в който се представят реални примери от практиката за комуникационни инструменти, използвани в кампании за БЗР.

От примерите, съветите и способите, включени в набора от инструменти, изберете желаните и ги пригодете към специфичните за вас обстоятелства.

Достъп до Набора от инструменти за кампанията