You are here

4C-1920x589px.jpg

Медийни партньори на кампанията

Нашите медийни партньори работят съвместно с нас за повишаване на осведомеността относно темите на кампанията, като използват своите канали за реклама и популяризиране на кампанията. Те представляват специална група от журналисти и редактори от цяла Европа, които се интересуват от популяризирането на темата за безопасността и здравето при работа.

Предоставяме партньорство преди всичко на медии или издания, които имат желание и могат да се ангажират с кампанията в значителна степен.

Станете медиен партньор на кампанията

 

ActuEL-HSE
Aragon Valley
BEZPEČNÁ PRÁCA
Bezpieczenstwo Pracy. Nauka i Praktyka
Das Büro
ERGONOMA JOURNAL
Face au Risque
Formacion de SEGURIDAD LABORAL
Foundation Center for Safety and Health at Work
Gesunde Arbeit
IOSH Magazine
ISSA Mining Newsletter
MaintWorld magazine
ppe.org
PrevenBlog
Prevention World
Promotor BHP
Proteger
PuntoSicuro
Quotidiano Sicurezza
Reputation Today
Revista Segurança
rhsaludable
Safety Focus
Safety Management
Trinacria News