You are here
13/04/2016

Брошура на кампанията

151023 HWC 2016-17 Campaign leaflet_TE0415361ENC.png

Брошурата на кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ е идеално решение, ако искате да разпространите посланията ѝ бързо или да обхванете по-широка публика. Тя обобщава най-важната информация и ви позволява веднага да придобиете обща представа за кампанията и как можете да се включите.