You are here
13/04/2016

Ръководство за кампанията

151023 HWC 2016-17 Campaign Guide_TE0115397ENN.png

В ръководството за кампанията, изпълнено с редица мотивиращи примери от практиката и достоверни факти и цифри, се представят основните принципи и цели на кампанията, обясняват се ясно темата на кампанията и свързаните с нея проблеми и се предлагат множество идеи и вдъхновяващи стимули за участие.