You are here

1E-1920x589px.jpg

Икономическа обосновка на балансирания трудов живот

Добрите практики за управление на безопасността и здравето при работа (БЗР), успоредно с предпазването на работниците и служителите и изпълняването на законоустановените задължения, могат да доведат до значителни ползи:

  • здрава, продуктивна и мотивирана работна сила, която позволява на фирмите и останалите организации да останат конкурентоспособни и иновативни;
  • ценни умения и ценен професионален опит, задържани в рамките на организацията чрез трансфер на знания и по-голям резерв от талант и умения;
  • по-ниски равнища на отпуски по болест и отсъствия от работа, които водят до по-ниски разходи за професионални увреждания за сметка на организацията и по-висока производителност;
  • по-ниско текучество на персонала;
  • работна среда, в която работниците и служителите от всички възрасти могат да реализират своя потенциал;
  • по-голямо благополучие на работното място.

Управлението на безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работна сила не само ще подобри здравето и всекидневния живот на отделните работници, но може също да повиши производителността и рентабилността на организацията

Препоръчани ресурси за вас