You are here

Станете партньор на кампанията

Представете се

Получавате безценна реклама за вашата организация, като изтъквате чувството си за корпоративна отговорност: специален раздел на уебсайта на кампанията ще описва подробно дейностите, които подкрепяте, и ще включва вашето лого, данни за контакт и връзка към сайта ви.

Новини

Популяризирайте съответните онлайн съобщения за пресата или доклади относно дейности чрез раздел „Новини“ на уебсайта на кампанията и в електронния бюлетин на EU-OSHA, OSHmail, който достига до над 70 000 абонати.

Създаване на мрежи

Възползвайте се от възможността за обмен на добри практики с единомислещи международни организации в рамките на инициативата за сравнителен анализ за официални партньори на кампанията или като се включите в специалната категория на Наградите за добри практики за официални партньори на кампанията.

Или превъртете надолу за повече информация.

Peter Damberg

Peter Damberg, Старши вицепрезидент, Toyota Material Handling Europe

 

„Предишните инициативи от този тип, при които работихме в партньорство с EU-OSHA, се оказаха изключително ползотворни за Тойота. Освен това можем да разширим и да обменим нашия опит с други експерти, независимо дали те са членове, клиенти или доставчици на EU OSHA.“

 
Luca Visentini

Luca Visentini, генерален секретар на ETUC

 

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕТUC) очаква кампанията да повиши осведомеността относно необходимостта от участието на работниците и комисиите по безопасност, за да се подобри превенцията при всички възрасти и на всички работни места, както и необходимостта от действия на законодателно равнище за подобряване на условията на труд и в европейските системи за образование и обучение в областта на БЗР.

 

Предложението за официално партньорство на кампанията е отворено за европейски и международни дружества и организации, готови да се присъединят към мрежа от водещи публични и частни организации, които мотивират и насърчават останалите да управляват успешно застаряващата работна сила.

Научете повече за предложението за партньорство в кампанията за 2016–2017 година.