You are here

Станете медиен партньор на кампанията

Репутация

Подобрете имиджа на медийната си организация в рамките на широката общност за безопасност и здраве при работа (БЗР). Получете признание за публикациите си като един от официалните медийни партньори на кампанията на EU-OSHA и като организация, посветена на безопасността и здравето при работа.

Създаване на мрежи

Протегнете ръка към мрежи на EU-OSHA и заинтересовани лица в Европа и цял свят, свържете се с експерти по БЗР и обменете опит с партньори.

Видимост

Логото и описанието на вашата публикация ще бъдат поставени в раздела за медийни партньори на този сайт. Ще получите ранен достъп до материали за пресата, а ние ще популяризираме вашите статии чрез интернет и социалните мрежи.

Нашите медийни партньори работят съвместно с нас за повишаване на осведомеността относно темите на кампанията, като използват своите канали за реклама и популяризиране на кампанията. Нашите медийни партньори са група от журналисти и издатели от цяла Европа, които се интересуват от популяризирането на темата за безопасността и здравето при работа.

Предоставяме партньорство преди всичко на медии или издания, които имат желание и могат да се ангажират до голяма степен с кампанията.

За повече информация относно ползите от медийното партньорство и начините за кандидатстване вижте предложението за медийно партньорство относно кампанията (само на английски език).

Станете медиен партньор на кампанията

Или превъртете надолу за повече информация

David Mairal

David Mairal, Aragon Valley

 

„Медийното партньорство с Агенцията ми осигурява специализирано съдържание, като репортажи, научни статии, инфографики и инструменти, които захранват моята основна мотивация за участието в блогове, т.е. ученето и обмена на знания. Това са взаимоотношения, от които всички печелят!“

 
Iris Cepero

Iris Cepero, списание „Safety Management“

 

„Партньорството подобри имиджа на списанието на европейско ниво и допринесе за увеличаването на дейностите ни за участие в мрежи. Всъщност вече сме част от група за европейски публикации, която се гордее с това, че участва в кампания за по-добри практики в областта на безопасността и здравето при работа.“

 
James Twigg

James Twigg, PPE.org

 

„Сътрудничеството с EU-OSHA като медиен партньор ни дава възможност да помогнем на агенцията да направи работните места в Европа по-здравословни, по-безопасни и по-производителни. Признателни сме също за видимостта и възможностите за работа в мрежа, които партньорството предоставя на нашата организация.“

 

Препоръчани ресурси за вас