You are here

„Здравословни работни места за всички възрасти“ беше децентрализирана кампания, в която можеха да се включат организации и физически лица на местно, национално и европейско равнище. Тя беше координирана на национално ниво от центрове на EU-OSHA в повече от 30 европейски държави и подкрепена от официални партньори на кампанията — паневропейски и мултинационални организации и медийните партньори на кампанията.

През целия период 2016—2017 г. кампаниите на EU-OSHA целяха да повишат осведомеността относно важността за устойчиво застаряване на работната сила. Въпреки че управлението на застаряващата работна сила не е никак лесно, кампанията целеше да предостави ясни и полезни насоки относно мерките, които могат да бъдат взети за насърчаване на устойчив труд и предотвратяване на ранно напускане на трудовия пазар. Конкретните цели на кампанията „Здравословни работни места“ през 2016—2017 г. бяха:

  • насърчаване на устойчивия труд от самото начало на кариерния живот и остаряване в добро здраве;
  • предотвратяване на здравословни проблеми през целия трудов живот;
  • осигуряване на способи — както за работодателите, така и за работещите лица — за управление на безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работна сила; и
  • насърчаване на обмена на информация и добри практики.