You are here

Срещата на високо равнище в рамките на кампанията „Здравословни работни места“ е кулминация на редица успешни прояви на кампанията, насочени към повишаване на осведомеността относно нуждата да се работи устойчиво, сред които: две Европейски седмици за безопасност и здраве при работа; едно присъждане на Европейски награди за добри практики; и две присъждания на награди за филми за кампанията „Здравословни работни места“. По време на кампанията имаше свободен достъп до редица ресурси, включително електронен наръчник, практически инструменти, филми за Напо и информация за казуси, за да помогнат на малките фирми да управляват застаряването на работата сила.