You are here

Двугодишните кампании „Здравословни работни места“ се провеждат в над 30 европейски държави и са признати за най-големите в света кампании от този тип, посветени на здравето и безопасността при работа. Основното им послание е, че успешното управление на безопасността и здравето на работното място е полезно за работниците, бизнеса и обществото като цяло.