You are here

Кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ за 2016—2017 г. повишава осведомеността относно значението на доброто управление на здравословните и безопасни условия на труд и превенцията на рисковете през целия професионален живот и разпределянето на работата според индивидуалните способности — както в началото, така и в края на професионалния живот на работника. Както и предишните кампании за здравословни работни места, така и тази кампания се координира на национално равнище от фокусните точки на EU-OSHA и се подкрепя от официалните партньори на кампанията и медийните партньори.

Кампанията стартира на 15 април 2016 г. Основните дати в календара на кампанията включват Европейските седмици за безопасност и здраве при работа (октомври 2016 г. и 2017 г.) и церемонията по връчване на наградите за добри практики за здравословните работни места (април 2017 г.) Кампанията ще приключи със среща на високо равнище за здравословните работни места (ноември 2017 г.), когато всички онези, които са допринесли за кампанията, ще се срещнат с EU-OSHA, за да направят равносметка на постиженията на кампанията и изведените поуки.