You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Dostępne publikacje (29)

45380-0.jpg
11/01/2008 Rodzaj: Arkusze informacyjne 13 strony

E-fact 24 - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) w sektorze Horeca

W Unii Europejskiej, w sektorze Horeca (hotele, restauracje i gastronomia) zatrudnionych jest około 7,8 miliona osób. Sektor Horeca obejmuje głównie małe przedsiębiorstwa zatrudniające ludzi młodych, kobiety i imigrantów . Warunki pracy mogą być trudne i wiązać się z wysokimi...

Wyświetl dodatkowe informacje
45686-0.jpg
03/07/2007 Rodzaj: Arkusze informacyjne 2 strony

Factsheet 73 - Zagrożenia i ryzyko związane z ręcznym przemieszczaniem ciężarów w miejscu pracy

Ręczne przemieszczanie ciężarów oznacza każdą z następujących czynności wykonywanych przez jednego pracownika lub większą liczbę pracowników: podnoszenie, podtrzymywanie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie lub przesuwanie ciężaru. Ciężar może być obiektem żywym (osoba...

Wyświetl dodatkowe informacje
45720-0.jpg
02/07/2007 Rodzaj: Arkusze informacyjne 2 strony

Factsheet 72 - Schorzenia szyi i kończyn górnych związane z pracą

Prawie dwie trzecie pracowników w państwach członkowskich UE jest narażonych na powtarzające się ruchy ramion i rąk, a jedna czwarta – na wibracje przenoszone z narzędzi mechanicznych. Są to istotne czynniki mogące powodować schorzenia szyi i kończyn górnych, związane z pracą...

Wyświetl dodatkowe informacje
45773-0.jpg
01/07/2007 Rodzaj: Arkusze informacyjne 2 strony

Factsheet 71 - Informacje wprowadzające na temat dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą

Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe są w Europie najbardziej rozpowszechnionym problemem zdrowotnym związanym z pracą. Prawie 24% pracowników z państw UE-25 skarży się na bóle kręgosłupa, a 22% – na bóle mięśniowe. Schorzenia te są bardziej powszechne w nowych państwach...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

26 - 29