You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Dostępne publikacje (29)

44939-0.jpg
04/11/2008 Rodzaj: Arkusze informacyjne 5 strony

E-fact 42: Lista kontrolna w celu zapobiegania chorobom kończyn dolnych

Choroby kończyn dolnych związane z pracą to uszkodzenia takich struktur ciała jak ścięgna, mięśnie, nerwy, stawy i kaletki maziowe, spowodowane lub nasilone przede wszystkim przez wykonywanie pracy i bezpośrednie oddziaływanie środowiska, w którym ta praca jest wykonywana. Mogą...

Wyświetl dodatkowe informacje
44992-0.jpg
17/10/2008 Rodzaj: Arkusze informacyjne 11 strony

E-fact 38: Sprzęt roboczy, narzędzia oraz personel sprzątający

Faktabladet indeholder information til arbejdsgivere, tilsynsførende, arbejdstagere og deres repræsentanter, især i små og mellemstore virksomheder (SMV), om de farer, som rengøringsarbejde indebærer, og hvordan man kan forebygge skader hos rengøringspersonale. Det skal bemærkes...

Wyświetl dodatkowe informacje
45248-0.jpg
08/02/2008 Rodzaj: Arkusze informacyjne 2 strony

Biuletyn 78 – Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe związane z pracą: raport na temat działań w zakresie profilaktyki

Choroby mięśniowo-szkieletowe (MSD) są najczęstszym problemem związanym z pracą w Europie: 25% pracowników w UE-27 skarży się na bóle kręgosłupa, a 23% – na bóle mięśni. Najpierw należy podjąć działania profilaktyczne. Jednak w przypadku pracowników, którzy już cierpią na MSD,...

Wyświetl dodatkowe informacje
45301-0.jpg
11/01/2008 Rodzaj: Arkusze informacyjne 11 strony

E-fact 28: Techniki postępowania z pacjentem w celu zapobiegania chorobom mięśniowo-szkieletowym u pracowników służby zdrowia

Choroby mięśniowo-szkieletowe (MSD) związane z pracą są poważnym problemem wśród pracowników szpitali, w szczególności wśród personelu pielęgniarskiego. Przedmiotem największej troski są urazy pleców i nadwerężenia barków - oba te rodzaje urazów mogą być w poważnym stopniu...

Wyświetl dodatkowe informacje
45380-0.jpg
11/01/2008 Rodzaj: Arkusze informacyjne 13 strony

E-fact 24 - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) w sektorze Horeca

W Unii Europejskiej, w sektorze Horeca (hotele, restauracje i gastronomia) zatrudnionych jest około 7,8 miliona osób. Sektor Horeca obejmuje głównie małe przedsiębiorstwa zatrudniające ludzi młodych, kobiety i imigrantów . Warunki pracy mogą być trudne i wiązać się z wysokimi...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

21 - 25