You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Dostępne publikacje (26)

76177-0.jpg
08/03/2016 Rodzaj: Raporty 94 strony

Rehabilitacja i powrót do pracy: Raport z analizy dotyczący polityki, strategii i programów realizowanych na szczeblu UE i...

W przedmiotowym raporcie poruszającym problematykę starzenia się siły roboczej przedstawiono przegląd podejść do kwestii związanych z rehabilitacją i powrotem do pracy w Europie. Poddano w nim analizie czynniki wpływające na rozwój i wdrażanie w poszczególnych krajach systemów...

Wyświetl dodatkowe informacje
44893-0.jpg
04/11/2008 Rodzaj: Arkusze informacyjne 10 strony

E-fact 45: Lista kontrolna w celu zapobiegania nieprawidłowym postawom podczas pracy

Prawidłowa postawa podczas pracy jest warunkiem koniecznym, aby zapobiec chorobom układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) związanym z pracą. Choroby te obejmują upośledzenia struktur anatomicznych, takich jak: mięśnie, stawy, ścięgna, wiązadła i nerwy lub miejscowe układy krążenia...

Wyświetl dodatkowe informacje
44939-0.jpg
04/11/2008 Rodzaj: Arkusze informacyjne 5 strony

E-fact 42: Lista kontrolna w celu zapobiegania chorobom kończyn dolnych

Choroby kończyn dolnych związane z pracą to uszkodzenia takich struktur ciała jak ścięgna, mięśnie, nerwy, stawy i kaletki maziowe, spowodowane lub nasilone przede wszystkim przez wykonywanie pracy i bezpośrednie oddziaływanie środowiska, w którym ta praca jest wykonywana. Mogą...

Wyświetl dodatkowe informacje
44992-0.jpg
17/10/2008 Rodzaj: Arkusze informacyjne 11 strony

E-fact 38: Sprzęt roboczy, narzędzia oraz personel sprzątający

Faktabladet indeholder information til arbejdsgivere, tilsynsførende, arbejdstagere og deres repræsentanter, især i små og mellemstore virksomheder (SMV), om de farer, som rengøringsarbejde indebærer, og hvordan man kan forebygge skader hos rengøringspersonale. Det skal bemærkes...

Wyświetl dodatkowe informacje
45248-0.jpg
08/02/2008 Rodzaj: Arkusze informacyjne 2 strony

Biuletyn 78 – Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe związane z pracą: raport na temat działań w zakresie profilaktyki

Choroby mięśniowo-szkieletowe (MSD) są najczęstszym problemem związanym z pracą w Europie: 25% pracowników w UE-27 skarży się na bóle kręgosłupa, a 23% – na bóle mięśni. Najpierw należy podjąć działania profilaktyczne. Jednak w przypadku pracowników, którzy już cierpią na MSD,...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

16 - 20