You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Dostępne publikacje (29)

77765-0.jpg
11/10/2016 Rodzaj: Arkusze informacyjne 2 strony

Rehabilitacja i powrót do pracy: Raport z analizy dotyczący polityki, strategii i programów realizowanych na szczeblu UE i...

W przedmiotowym raporcie poruszającym problematykę starzenia się siły roboczej przedstawiono przegląd podejść do kwestii związanych z rehabilitacją i powrotem do pracy w Europie. Poddano w nim analizie czynniki wpływające na rozwój i wdrażanie w poszczególnych krajach systemów...

Wyświetl dodatkowe informacje
75847-0.jpg
11/07/2016 Rodzaj: Raporty 9 strony

Podsumowanie: przegląd analityczny dotyczący rehabilitacji i powrotu do pracy

Siła robocza w Europie starzeje się. Pracownicy w starszym wieku są szczególnie zagrożeni ryzykiem przejścia na wcześniejszą emeryturę ze względu na niezdolność do pracy oraz ryzykiem długotrwałej absencji spowodowanej chorobą, co rodzi poważne koszty. Podsumowanie dotyczy...

Wyświetl dodatkowe informacje
76173-0.jpg
11/07/2016 Rodzaj: Raporty 86 strony

Przegląd badań w obszarze rehabilitacji i powrotu do pracy

Siła robocza w Europie starzeje się. Pracownicy w starszym wieku są szczególnie narażeni na ryzyko przejścia na wcześniejszą emeryturę ze względu na niezdolność do pracy oraz na ryzyko długotrwałej absencji spowodowanej chorobą, co rodzi poważne koszty. Celem przeglądu jest...

Wyświetl dodatkowe informacje
76177-0.jpg
08/03/2016 Rodzaj: Raporty 94 strony

Rehabilitacja i powrót do pracy: Raport z analizy dotyczący polityki, strategii i programów realizowanych na szczeblu UE i...

W przedmiotowym raporcie poruszającym problematykę starzenia się siły roboczej przedstawiono przegląd podejść do kwestii związanych z rehabilitacją i powrotem do pracy w Europie. Poddano w nim analizie czynniki wpływające na rozwój i wdrażanie w poszczególnych krajach systemów...

Wyświetl dodatkowe informacje
44893-0.jpg
04/11/2008 Rodzaj: Arkusze informacyjne 10 strony

E-fact 45: Lista kontrolna w celu zapobiegania nieprawidłowym postawom podczas pracy

Prawidłowa postawa podczas pracy jest warunkiem koniecznym, aby zapobiec chorobom układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) związanym z pracą. Choroby te obejmują upośledzenia struktur anatomicznych, takich jak: mięśnie, stawy, ścięgna, wiązadła i nerwy lub miejscowe układy krążenia...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

16 - 20