You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Najnowsze publikacje

Dostępne publikacje (29)

84915-0.jpg
12/03/2020 Rodzaj: Raporty 80 strony

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: Fakty i liczby – sprawozdanie podsumowujące z danymi z 10...

To sprawozdanie podsumowujące stanowi część znacznie większego projektu: „ Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą: częstość występowania, koszty i dane demograficzne w Unii Europejskiej ”, mającego na celu wspieranie decydentów politycznych na poziomie unijnym i...

Wyświetl dodatkowe informacje
84682-0.jpg
20/12/2019 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 8 strony

Zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego u fryzjerów

Niniejszy artykuł jest jednym z serii dokumentów do dyskusji dotyczących sektorów o wysokiej częstotliwości występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Zawiera podsumowanie ustaleń z przeglądu przeprowadzonego w ramach projektu ergoHair promującego zdrowe i bezpieczne...

Wyświetl dodatkowe informacje
84337-0.jpg
15/11/2019 Rodzaj: Raporty 215 strony

Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU

Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and workers in all sectors and occupations can be affected. Besides the effects on workers themselves, they lead to high costs to enterprises and society. This...

Wyświetl dodatkowe informacje
84335-0.jpg
15/11/2019 Rodzaj: Raporty 18 strony

Summary - Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU

Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and workers in all sectors and occupations can be affected. Besides the effects on workers themselves, they lead to high costs to enterprises and society. This...

Wyświetl dodatkowe informacje
80922-0.jpg
07/12/2018 Rodzaj: Europejskie przewodniki 102 strony

„Zdrowi pracownicy, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa – praktyczny poradnik dobrostanu w pracy”

W poradniku tym przedstawiono praktyczne podejście do zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym i chorobom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą oraz zarządzania nimi. Pracownicy europejscy zgłaszają te dwa problemy jako główne przyczyny złego stanu zdrowia związanego...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

11 - 15