You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Dostępne publikacje (26)

84335-0.jpg
15/11/2019 Rodzaj: Raporty 18 strony

Summary - Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU

Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and workers in all sectors and occupations can be affected. Besides the effects on workers themselves, they lead to high costs to enterprises and society. This...

Wyświetl dodatkowe informacje
80922-0.jpg
07/12/2018 Rodzaj: Europejskie przewodniki 102 strony

„Zdrowi pracownicy, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa – praktyczny poradnik dobrostanu w pracy”

W poradniku tym przedstawiono praktyczne podejście do zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym i chorobom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą oraz zarządzania nimi. Pracownicy europejscy zgłaszają te dwa problemy jako główne przyczyny złego stanu zdrowia związanego...

Wyświetl dodatkowe informacje
77765-0.jpg
11/10/2016 Rodzaj: Arkusze informacyjne 2 strony

Rehabilitacja i powrót do pracy: Raport z analizy dotyczący polityki, strategii i programów realizowanych na szczeblu UE i...

W przedmiotowym raporcie poruszającym problematykę starzenia się siły roboczej przedstawiono przegląd podejść do kwestii związanych z rehabilitacją i powrotem do pracy w Europie. Poddano w nim analizie czynniki wpływające na rozwój i wdrażanie w poszczególnych krajach systemów...

Wyświetl dodatkowe informacje
75847-0.jpg
11/07/2016 Rodzaj: Raporty 9 strony

Podsumowanie: przegląd analityczny dotyczący rehabilitacji i powrotu do pracy

Siła robocza w Europie starzeje się. Pracownicy w starszym wieku są szczególnie zagrożeni ryzykiem przejścia na wcześniejszą emeryturę ze względu na niezdolność do pracy oraz ryzykiem długotrwałej absencji spowodowanej chorobą, co rodzi poważne koszty. Podsumowanie dotyczy...

Wyświetl dodatkowe informacje
76173-0.jpg
11/07/2016 Rodzaj: Raporty 86 strony

Przegląd badań w obszarze rehabilitacji i powrotu do pracy

Siła robocza w Europie starzeje się. Pracownicy w starszym wieku są szczególnie narażeni na ryzyko przejścia na wcześniejszą emeryturę ze względu na niezdolność do pracy oraz na ryzyko długotrwałej absencji spowodowanej chorobą, co rodzi poważne koszty. Celem przeglądu jest...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

11 - 15