You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Najnowsze publikacje

Dostępne publikacje (29)

85662-0.jpg
05/06/2020 Rodzaj: Raporty 10 strony

Streszczenie – Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: od badań do praktyki. Jakie wnioski można...

Pomimo licznych inicjatyw mających na celu zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą, częstotliwość ich występowania w UE utrzymuje się na wysokim poziomie. Niniejsze sprawozdanie podsumowuje wyniki zakrojonego na szeroką skalę projektu badającego...

Wyświetl dodatkowe informacje
85544-0.jpg
19/05/2020 Rodzaj: Raporty 11 strony

Streszczenie – Polityka i praktyki w zakresie zapobiegania. Podejścia do zwalczania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego

W ramach prowadzonego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy projektu zatytułowanego „Review of research, policy and practice on prevention of work-related musculoskeletal disorders” (Przegląd badań naukowych, polityki i praktyki w zakresie profilaktyki...

Wyświetl dodatkowe informacje
85485-0.jpg
19/05/2020 Rodzaj: Raporty 53 strony

Polityka i praktyki w zakresie zapobiegania. Podejścia do zwalczania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego

W ramach prowadzonego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy projektu zatytułowanego „Review of research, policy and practice on prevention of work-related musculoskeletal disorders” (Przegląd badań naukowych, polityki i praktyki w zakresie profilaktyki...

Wyświetl dodatkowe informacje
85387-0.jpg
04/05/2020 Rodzaj: Raporty 8 strony

Streszczenie – Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z wykonywaną pracą : dlaczego nadal występują? Przykłady z...

W niniejszym przeglądzie literatury zbadano przyczyny rozpowszechnionego występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników w UE. Mimo wdrożonych przepisów prawnych i środków zapobiegawczych częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego są nadal...

Wyświetl dodatkowe informacje
85264-0.jpg
04/05/2020 Rodzaj: Raporty 69 strony

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z wykonywaną pracą : dlaczego nadal występują? Przykłady z przeglądu...

W niniejszym przeglądzie literatury zbadano przyczyny rozpowszechnionego występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników w UE. Mimo wdrożonych przepisów prawnych i środków zapobiegawczych częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego są nadal...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

6 - 10