You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Dostępne publikacje (26)

85387-0.jpg
04/05/2020 Rodzaj: Raporty 8 strony

Streszczenie – Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z wykonywaną pracą : dlaczego nadal występują? Przykłady z...

W niniejszym przeglądzie literatury zbadano przyczyny rozpowszechnionego występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników w UE. Mimo wdrożonych przepisów prawnych i środków zapobiegawczych częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego są nadal...

Wyświetl dodatkowe informacje
85264-0.jpg
04/05/2020 Rodzaj: Raporty 69 strony

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z wykonywaną pracą : dlaczego nadal występują? Przykłady z przeglądu...

W niniejszym przeglądzie literatury zbadano przyczyny rozpowszechnionego występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników w UE. Mimo wdrożonych przepisów prawnych i środków zapobiegawczych częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego są nadal...

Wyświetl dodatkowe informacje
84915-0.jpg
12/03/2020 Rodzaj: Raporty 80 strony

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: Fakty i liczby – sprawozdanie podsumowujące z danymi z 10...

To sprawozdanie podsumowujące stanowi część znacznie większego projektu: „ Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą: częstość występowania, koszty i dane demograficzne w Unii Europejskiej ”, mającego na celu wspieranie decydentów politycznych na poziomie unijnym i...

Wyświetl dodatkowe informacje
84682-0.jpg
20/12/2019 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 8 strony

Zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego u fryzjerów

Niniejszy artykuł jest jednym z serii dokumentów do dyskusji dotyczących sektorów o wysokiej częstotliwości występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Zawiera podsumowanie ustaleń z przeglądu przeprowadzonego w ramach projektu ergoHair promującego zdrowe i bezpieczne...

Wyświetl dodatkowe informacje
84337-0.jpg
15/11/2019 Rodzaj: Raporty 215 strony

Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU

Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and workers in all sectors and occupations can be affected. Besides the effects on workers themselves, they lead to high costs to enterprises and society. This...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

6 - 10