You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Dostępne publikacje (28)

86111-0.jpg
27/07/2020 Rodzaj: Raporty 9 strony

Streszczenie – Analiza studiów przypadku w zakresie świadczenia pracy z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-...

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono osiem studiów przypadku nad osobami cierpiącymi na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, które skutecznie powróciły do pracy po odbyciu zwolnienia chorobowego lub kontynuowały pracę pomimo choroby. Celem studium przypadku jest...

Wyświetl dodatkowe informacje
85999-0.jpg
27/07/2020 Rodzaj: Raporty 74 strony

Analiza studiów przypadku w zakresie świadczenia pracy z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono osiem studiów przypadku nad osobami cierpiącymi na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, które skutecznie powróciły do pracy po odbyciu zwolnienia chorobowego lub kontynuowały pracę pomimo choroby. Celem studium przypadku jest...

Wyświetl dodatkowe informacje
85710-0.jpg
21/06/2020 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 23 strony

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego w sektorze opieki zdrowotnej

Rosnące obciążenie systemów opieki zdrowotnej, problemy związane z rekrutacją i starzenie się siły roboczej oznaczają, że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego mogą stać się coraz trudniejszym wyzwaniem w zakresie BHP w sektorze opieki zdrowotnej. Ten dokument konsultacyjny...

Wyświetl dodatkowe informacje
85700-0.jpg
05/06/2020 Rodzaj: Raporty 51 strony

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: od badań do praktyki. Jakie wnioski można wyciągnąć?

Pomimo licznych inicjatyw mających na celu zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą, częstotliwość ich występowania w UE utrzymuje się na wysokim poziomie. Niniejsze sprawozdanie podsumowuje wyniki zakrojonego na szeroką skalę projektu badającego...

Wyświetl dodatkowe informacje
85662-0.jpg
05/06/2020 Rodzaj: Raporty 10 strony

Streszczenie – Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: od badań do praktyki. Jakie wnioski można...

Pomimo licznych inicjatyw mających na celu zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą, częstotliwość ich występowania w UE utrzymuje się na wysokim poziomie. Niniejsze sprawozdanie podsumowuje wyniki zakrojonego na szeroką skalę projektu badającego...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

1 - 5