You are here

Publikacje

Praca z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego

05/03/2021 Rodzaj: 4 strony

Ta broszura informacyjna zawiera proste objaśnienie przewlekłych chorób reumatycznych i układu mięśniowo-szkieletowego oraz podkreśla, jakie znaczenie ma zapewnienie osobom z takimi chorobami wsparcia w pozostaniu w pracy lub powrocie do niej przez dostosowania w miejscu pracy – w szczególności ponieważ przewlekłe choroby reumatyczne i układu mięśniowo-szkieletowego są coraz częstsze wraz ze starzeniem się siły roboczej.

Opisuje również, jak pracownicy mogą poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z przewlekłymi chorobami reumatycznymi i układu mięśniowo-szkieletowego, podkreślając konieczność czynności profilaktycznych, skutecznej oceny ryzyka, otwartego dialogu i wczesnej interwencji.

Podaje ona przykłady praktyczne prostych dostosowań w miejscu pracy, które czasem mogą być także korzystne dla wszystkich pracowników.